ГРОТМАЧТА

вторая от носа мачта корабля.


Морские узлы 

T: 0.040475837 M: 1 D: 1